Home | Dhamma  |  Our Projects | Donations About Us | Contact Us

වෙබ් අඩවිය සඳහා දායකවන පිරිස

වෙබ් අඩවිය සඳහා දායකවන පිරිස

01.චන්ද්‍රාණි මැණිකේ මහත්මිය

02. සෝමපාල දේවප්‍රිය මහතා

වෙබ් අඩවි සහ ඊට අදාළ සියලු සේවා සඳහා වියදම් පහත දක්වා ඇත.

2017 වසර සඳහා වියදම්

Invoice #1003 – පිවිසෙන්න ෴

Invoice #1035 – පිවිසෙන්න ෴

Invoice #1043 – පිවිසෙන්න ෴

 

2016 වසර සඳහා වියදම්

Invoice #1000 – පිවිසෙන්න ෴

Invoice #1001 – පිවිසෙන්න ෴

Invoice #1002 – පිවිසෙන්න ෴