පරිත්‍යාග

ශාසනික ව්‍යාපෘති සදහා ඔබේ ආධාර යොමු කරන්න.

ඔබේ ආධාර පහත ගිනුම් වලට යොමු කරන්න.

සම්බුදු සසුනේ උන්නතිය වෙනුවෙන් ඔබත් ප්‍රායෝගිකව දායන වීමට කැමතිනම් පහත ගිණුම් වලට ඔබේ දායකත්වයන් යොමු කරන්න. අප ගැන විස්තර දැනගැනීමට අවශ්‍ය නම් පිවිසෙන්න →

ගිණුමේ නම – The international foundation for Buddhist communication.
( බෞද්ධ සන්නිවේදනය සදහා වූ ජාත්‍යන්තර පදනම )

ශාඛාව – මහජන බැංකුව ශාඛාව – කුරුණෑගල මලියදේව ශාඛාව
ගිණුම් අංකය – 226 – 2 – 001 – 4 – 0048676

දුරකථන අංකය – 071- 2933180

සමහර මැදපෙරදිග රටවල්වලින් සමිති, පදනම් හෝ විහාරස්ථාන සදහා මුදල් ලබාදීමට අවසර නො දේ. මුදල් ප්‍රේෂණය සදහා අවසර දෙනුයේ පුද්ගලික නම් සදහා සදහා පමණි. එ සේ උවහොත් පමණක් පහත නමට ලැබෙන්නට සලස්වන්න.

ගිණුමේ නම – චන්දන තිලකසිරි කුමාර
මහජන බැංකුව – පොතුහැර ශාඛාව
ගිණුම් අංකය – 280 – 2 – 001 – 7 – 0031930

ගිණුමේ නම – එන්.ඒ. චන්දන තිලතසිරි කුමාර
සම්පත් බැංකුව – කුරුණෑගල ශාඛාව
ගිණුම් අංකය – 100654431918

Address

The International Foundation For Buddhist Communication. Matikumbura, Polgahawela, Sri Lanka.

+94 71-2933180 (Mobile Or WhatsApp)

© 2023 IFBC Organization. All rights reserved.

TOP